IF WITCHES WERE HORSES (Part 39&40) – Written By: Kolade Segun-Okeowo