Gospel film actor Bunmi Bamitale (Kinkinyiun of Abejoye) and husband celebrate wedding anniversary

bunmi bamitale

Popular Nigerian gospel film actress, Oluwabunmi Bamitale and her husband are celebrating thier 21st wedding anniversary today, 25th of November, 2023.

Sharing a lovely photo of herself and her husband, Oluwabunmi Bamitale appreciated God in her native language (Yoruba) for seeing them through the 21years of their union noting that only God’s Mercy has been keeping the going.

She further eulogized her husband and reiterated her love for her husband in a lovely way. SEE POST BELOW

“It’s our wedding anniversary! Kì mà mà í se torí a dára, Tàbí torí a mọ àdúrà a gbà, ÀÁNÚ! ÀÁNÚ! ÀÁNÚ! Ni a rí gba ò! It has been God!🙌

Òtàlénígba ẹyẹ ní bẹ ní’gbó, Ṣùgbọ́n ìwo olólùfẹ́ mi l’olórí wọn, Ó n fò bí ẹyẹ, Ṣùgbọ́n labalábá kò le dàbí ẹyẹ Ìwọ onítèmi

Etí’dò ni mo wà nígbà tí atu’kọ̀ odò ìfẹ́ rẹ dé, Ìfẹ́ rẹ gbémi bi àjà, “O wùmí”, kéré nínú ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wa, Mo ti bẹ́ lu agbami ìfẹ́ rẹ, Àfi kí nyó bámúbámú

Eyín fẹ́ràn ẹnu ,ó fi ṣe ilé, Irun fẹ́ràn orí ,ó fi ṣe ilé, Ìràwọ̀ òwúrọ̀ tèmi nìkan, Nínú abà ayé yìí, Èkùrọ́ mi ni alábàákú ẹ̀wà rẹ. (yoobaroots)