Erujeje – Jaymikee ft Joshua Israel (Lyrics + Translation)…

Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu bi oko
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu

Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu bi oko
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu

Inu ju Ina lo o
Ki ma kise tawadaa
Inu ju Ina lo o
Ki ma kise tawadaa
Teba ro pe e le mun oba awa,
Ina a joyin run
Eru jeje de o
Ki keke o pa Lolo o
Ki olo Mon mu omo re so o
Oba wa de o

Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu bi oko
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu

Bi eru jeje ba soro o
Ara ni eniyan nri o
Bi eru jeje ba soro o
Ara ni eniyan nri o
Bi eru jeje seju o
Mona mona yi aye ka
Bi eru jeje ba soro o
Ara ni eniyan nri o
Bi eru jeje seju o
Mona mona yi aye ka

Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu bi oko
Eru jene fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu

Igbi lo gun leshin o
Ola lo wo laso
Ko si eni to pade re o
To tun le wa laye mon
Igbi lo gun leshin o
Ola lo wo laso

Ko si eni to pade re o
To tun le wa laye mon
Mo gbosuba fun o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu bi oko

Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon o
Eru jeje so omo nu
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu bi oko
Eru jeje fimon lakalaka o
Eru jeje so omo nu